Zygmunt Jan Rydlewski

Zygmunt Jan Rydlewski CSSp (ur. 1868 w Książu Wielkopolskim, zm. 1941 w Lubiniu) – polski ojciec misjonarz Zgromadzenia Ducha Świętego, kapelan Armii gen. Józefa Hallera we Francji, dyrektor Domu św. Józefa dla synów obrońców Ojczyzny im. gen. J. Hallera w Bydgoszczy, superior Domu zakonnego w Puszczykówku koło Poznania.

Biografia

Urodził się 1 maja 1868 r. w Książu Wielkopolskim. W 1885 r. wstąpił do Zgromadzenia Ducha Świętego. Święcenia kapłańskie przyjął 28 listopada 1892 r., a śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1893 r.

Kapelan wojskowy

Początkowo pracował w Stanach Zjednoczonych. W 1918 r. udał się do Francji, gdzie w 1919 r. został kapelanem 4. Pułku Strzelców Polskich Armii gen. J. Hallera. Po przybyciu tej armii do Polski brał udział w walkach z Ukraińcami w Galicji Wschodniej. Za poświęcenie i odwagę otrzymał pochwałę gen. Józefa Hallera. 9 września 1919 r. został zwolniony z obowiązków proboszcza dywizyjnego i opuścił pułk. Zimą 1920 r. jako dziekan przy dowództwie Frontu Pomorskiego towarzyszył gen. Hallerowi w przejmowaniu Pomorza przez Polskę. Brał udział w uroczystości zaślubin Polski z morzem w Pucku 20 lutego 1920 r.

25 marca tego roku wyruszył z dowództwem Frontu Pomorskiego do powiatu dziśnieńskiego, na froncie bolszewickim. Przeżył odwrót z Głębokiego, aż do Małkini. 1 sierpnia 1920 r. przeniesiono go, jako dziekana do 3. armii, która cofała się od Kowla przez Chełm do Lublina. Pomagał księżom kapelanom w szpitalach oraz przygotowywał na śmierć rannych żołnierzy. Wtedy też zrodziła się w nim myśl zaopiekowania się sierotami po poległych żołnierzach.

Działalność w Bydgoszczy

Już w listopadzie 1920 r., podczas pierwszego urlopu w wojsku, zachęcony przez gen. Hallera i prymasa Polski ks. kard. Edmunda Dalbora, rozpoczął przygotowania do utworzenia zakładu dla chłopców. Uzyskawszy zwolnienie ze służby wojskowej, udał się do Bydgoszczy, gdzie szukał odpowiedniego domu dla „synów obrońców Ojczyzny”. Znaleziony 10-pokojowy dom na przedmieściu Wilczak, został zakupiony przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża i przeznaczony na „Dom Św. Józefa dla synów obrońców Ojczyzny im. gen. Józefa Hallera”. W lipcu 1921 r. z pomocą zdemobilizowanego kapitana Wojciecha Albrychta, rozpoczął przygotowania do przyjęcia pierwszych chłopców. W miesiąc później w domu mieszkało

…  

Opis osoby pochodzi z wikipedii

Dodaj komentarz