Zbigniew Waldemar Izdebski

Zbigniew Waldemar Izdebski (ur. 1956 w Żarach) – polski pedagog i seksuolog, specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.

Życiorys

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego uzyskiwał stopnie doktora (w 1993 na podstawie pracy Zmiany w obyczajowości seksualnej młodzieży a problemy wychowania seksualnego) i doktora habilitowanego (w 2001 w oparciu o rozprawę zatytułowaną Wiedza, przekonania HIV/AIDS w społeczeństwie polskim. Zachowania seksualne). Postanowieniem Prezydenta RP z 3 lipca 2012 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Był pracownikiem Zakładu Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego, kierował Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego na UW. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych oraz Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Został kierownikiem Zakładu Poradnictwa i Seksuologii tej uczelni, a także pracownikiem naukowym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (jako kierownik Zakładu Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej) i oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Jest autorem badań stanowiących część międzynarodowego projektu badawczego Światowej Organizacji Zdrowia Evaluation of National Programme of AIDS. Projekt jest realizowany w Polsce cyklicznie co cztery lata, począwszy od 1997. Badania dotyczą zachowań seksualnych Polaków, ich wiedzy i przekonań o HIV/AIDS, zachowań zdrowotnych. Zbigniew Izdebski był przewodniczącym zarządu głównego Towarzystwa Rozwoju Rodziny w latach 1999–2003, współpracował z seksuologiem Andrzejem Jaczewskim. Był członkiem Zespołu Doradczego przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu ds. wprowadzania przedmiotu Wiedza o życiu seksualnym człowieka. Jest stałym współpracownikiem WHO i International Planned Parenthood Federation (Międzynarodowej Federacji Planowania Rodziny) w zakresie edukacji seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS. Posiada certyfikaty edukatora seksualnego, edukatora w zakresie psychospołecznych aspektów epidemii HIV/AIDS, doradcy rodzinnego oraz seksuologa. Jest autorem podręczników i książek adresowanych do młodzieży z zakresu problematyki seksualnej. W 2002 znalazł się wśród założycieli Stowarzyszenia do Walki z Dziecięcą Prostytucją i

…  

Opis osoby pochodzi z wikipedii

Dodaj komentarz