Wasil Siewascjanawicz Lawonau

Wasil Siewascjanawicz Lawonau (biał. Васіль Севасцьянавіч Лявонаў, ros. Василий Севастьянович Леонов, Wasilij Siewastjanowicz Lenonow; ur. 16 kwietnia 1938 w Dubiejcu, zm. 4 stycznia 2015 w Mińsku) – radziecki i białoruski polityk i działacz państwowy, zajmujący liczne stanowiska państwowe i partyjne; w latach 1984-1989 deputowany do Rady Najwyższej ZSRR XI kadencji, w latach 1990–1995 deputowany do Rady Najwyższej Białoruskiej SRR/Rady Najwyższej Republiki Białorusi XII kadencji, w latach 1994–1997 minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Republiki Białorusi.

Biografia

Okres radziecki

Urodził się 16 kwietnia 1938 roku we wsi Dubiejec, w rejonie kościukowickim obwodu mohylewskiego Białoruskiej SRR. Jego ojciec i starszy brat zginęli na froncie. W 1964 roku ukończył Białoruski Instytut Mechanizacji Gospodarstwa Wiejskiego, a następnie Mińską Wyższą Szkołę Partyjną. W latach 1956–1958 pracował jako cieśla w kołchozie „Kronsztadt” w rejonie kościukowickim. W latach 1958–1959 był górnikiem w kopalni „Krasnogwardiejskaja 12/13 BIS” w obwodzie donieckim Ukraińskiej SRR. W 1964 roku pełnił funkcję inspektora organizatora ds. mechanizacji w Krasnopolskim Zarządzie Produkcyjnym. W latach 1964–1967 pracował jako inżynier mechanik w sowchozie „Klimowicki”. W latach 1967–1972 był dyrektorem sowchozu „Miłosławicki”. W latach 1972–1975 pełnił funkcję I zastępcy kierownika Mohylewskiego Obwodowego Zarządu Rolnictwa. W 1975 roku pracował jako przewodniczący Horeckiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego. W latach 1975–1979 był I sekretarzem Horeckiego Komitetu Rejonowego Komunistycznej Partii Białorusi (KPB). W latach 1979–1982 pełnił funkcję sekretarza Mohylewskiego Komitetu Obwodowego KPB. W latach 1982–1983 pracował jako I zastępca przewodniczącego Mohylewskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. W latach 1983–1990 pełnił funkcję I sekretarza Mohylewskiego Komitetu Obwodowego KPB. W latach 1984–1989 był deputowanym ludowym do Rady Najwyższej ZSRR. W 1990 roku został deputowanym ludowym do Rady Najwyższej Białoruskiej SRR XII kadencji. Pełnił w niej funkcję przewodniczącego Komisji Mandatowej. W latach 1990–1991 był przewodniczącym Mohylewskiej Obwodowej Rady Deputowanych Ludowych. W 1991 roku przez trzy miesiące pracował w Moskwie jako główny specjalista Głównego Urzędu ds. Kontaktów Gospodarczych z Rozwiniętymi Krajami Kapitalistycznymi.

…  

Opis osoby pochodzi z wikipedii

Dodaj komentarz