Urszula Małolepsza

Urszula Małolepsza (ur. 22 stycznia 1954 r. w Poznaniu, zm. 21 października 2008 r.) – poznański społecznik, działacz związkowy i samorządowiec.

Absolwentka Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Działała w „Solidarności” od czasu jej powstania w 1980 r. Działalności związkowej nie zaprzestała po przemianach ustrojowych w 1989 r., była m.in. Wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej w Centrum Informatyki Energetyki, członkiem Zarządu Regionu i delegatką na Walny Zjazd Delegatów. Pełniła funkcję przewodniczącą Komisji Zdrowia, Ekologii i Pomocy Społecznej w Sekcji Regionalnej Kobiet NSZZ „Solidarność”.

Działalność społeczną realizowała głównie na płaszczyźnie parafialnej oraz pracy w Radzie Osiedla Jeżyce – w samorządzie pomocniczym Rady Miasta Poznania. Była radną I, II, III i IV kadencji Rady Osiedla Jeżyce każdorazowo zdobywając bardzo duże poparcie. Przez 5 lat pełniła funkcję wiceprzewodniczącej rady. Przez wiele lat była redaktorem naczelnym miesięcznika rady osiedla „Nasze Jeżyce”.

Zmarła po ciężkiej chorobie w dniu swoich imienin – 21 października 2008 r. Pochowana na alei zasłużonych Cmentarza Jeżyckiego przy ul. Nowina w Poznaniu.

§Bibliografia

  • Czyniąca dobro „Solidarność Wielkopolska” nr 953 (dodatek do „Polski – Głosu Wielkopolskiego”), s. 2, An-Na, 10 listopada 2008 r.

…  

Opis osoby pochodzi z wikipedii

Dodaj komentarz