Paul Watzlawick

Paul Watzlawick (ur. 25 lipca 1921, zm. 31 marca 2007) – austriacko-amerykański psycholog rodzin, teoretyk komunikacji i filozof. Podczas pracy terapeutycznej utworzył własną teorię komunikacji. Napisał 18 książek, przetłumaczonych na 85 języków, oraz 150 artykułów.

Biografia

Urodził się w 1921 roku w Villach w Austrii jako syn dyrektora banku. W roku 1939 ukończył szkołę średnią w rodzinnym mieście, a w 1949 roku – neofilologię na weneckim Uniwersytecie Ca’ Foscari. Rok później uczęszczał do Instytutu C.G. Junga w Zurychu, gdzie w roku 1954 uzyskał dyplom psychoterapeuty.

Teoria komunikacji Paula Watzlawicka

Na podstawie pracy z osobami ze schizofrenią skonstruował teorię komunikacji, którą oparł na pięciu aksjomatach:

  • Człowiek nie może się nie komunikować, warunkiem jest tu jednak konieczność jego fizycznej obecności;
  • Komunikat zawiera w sobie dwa aspekty: treść i relację;
  • Człowiek komunikuje się werbalnie i niewerbalnie;
  • Istotą relacji jest subiektywnie widziana przyczynowość. W interakcji nie ma obiektywnego początku, ani przyczyny. Komunikacja nie jest więc aktem jednostronnym, lecz cyklicznym;
  • Relacje interpersonalne mogą mieć charakter symetryczny lub komplementarny.

Przypisy

…  

Opis osoby pochodzi z wikipedii

Dodaj komentarz