Jakob Lölgen

Jakob Lölgen (ur. 17 marca 1897, data i miejsce śmierci nieznane) – SS-Sturmbannführer, dyrektor kryminalny Gestapo w Gdańsku, jeden z dowódców Einsatzkommando 16 – specjalnej jednostki, która jesienią 1939 dokonywała czystek etnicznych na okupowanych przez Niemców terenach Pomorza Nadwiślańskiego. Kierował eksterminacją polskiej inteligencji w Bydgoszczy. Po wojnie wysoki rangą funkcjonariusz zachodnioniemieckiej policji.

Przed 1939

W czasie I wojny światowej walczył w szeregach armii Cesarstwa Niemieckiego (od 1916 roku). W 1927 rozpoczął pracę w niemieckiej policji. W maju 1933 wstąpił do NSDAP. Rok później został przeniesiony z policji do pracy w Gestapo.

W 1938 Lölgen został skierowany do Gdańska, gdzie rozpoczął (w randze radcy kryminalnego) pracę w policji kryminalnej Wolnego Miasta Gdańska (stanowiącej de facto ekspozyturę Gestapo). Na terenie Wolnego Miasta zajmował się działalnością kontrwywiadowczą, przede wszystkim zwalczaniem polskiej „Dwójki”.

Udział w Intelligenzaktion (1939)

Wkrótce po zakończeniu kampanii wrześniowej Niemcy przystąpili do rozprawy z przedstawicielami tzw. „polskiej warstwy przywódczej” z terenów Pomorza i Wolnego Miasta Gdańska. Kluczowa rola w tej akcji przypadła utworzonemu 12 września 1939 tzw. Einsatzkommando 16 (EK 16) – specjalnej grupie operacyjnej (Einsatzgruppen) niemieckiej policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa, którą utworzono na bazie gdańskich struktur Gestapo i policji. Lölgen objął stanowisko szefa ekspozytury EK 16 w Bydgoszczy. Był również, obok Friedricha Classa, jednym z najbardziej zaufanych współpracowników dowódcy EK 16 – dr Rudolfa Trögera.

Głównym zdaniem Lölgena była eksterminacja polskiej elity politycznej i intelektualnej w Bydgoszczy, do której jako pretekst posłużyły wydarzenia tzw. „bydgoskiej krwawej niedzieli”. W trakcie swojego powojennego procesu Lölgen przyznał zresztą, że za swój główny cel traktował ukaranie nie tyle sprawców, co „inspiratorów” rzekomego pogromu niemieckiej ludności cywilnej. We współpracy z przywódcami paramilitarnego Selbstschutzu oraz miejscowym kreisleiterem NSDAP, Lölgen organizował w Bydgoszczy wielkie obławy (zwane eufemistycznie „akcjami oczyszczającymi”), wymierzone najczęściej w przedstawicieli konkretnie wybranych grup

…  

Opis osoby pochodzi z wikipedii

Dodaj komentarz