Feliks Antoni Maciszewski

Feliks Antoni Maciszewski (ur. 31 maja 1884 we Lwowie, zm. 1957 w Stanach Zjednoczonych) – generał brygady Wojska Polskiego, doktor praw.

Życiorys

Kształcił się we Lwowie i Krakowie. W czasie studiów działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. W okresie od sierpnia 1914 do lipca 1917 pełnił służbę w sądownictwie wojskowym Legionu Wschodniego i Legionów Polskich jako członek sądu polowego. Po kryzysie przysięgowym prowadził prywatną praktykę adwokacką.

Od listopada 1918 do października 1921 sędzia Sądu Wojskowego Okręgu Generalnego „Warszawa” w Warszawie. Pułkownik Korpusu Sprawiedliwości ze starszeństwem z 1 czerwca 1919. W okresie od października 1921 do sierpnia 1926 szef Grupy I Korpusu Kontrolerów, od sierpnia 1926 do maja 1929 szef tego Korpusu. Generał brygady ze starszeństwem z 1 stycznia 1928. W maju 1929 przeszedł w stan nieczynny, w marcu 1932 do rezerwy. Pracował w dziedzinie gospodarczej: prezes Rady Nadzorczej, a następnie dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Od 1 stycznia 1933 do wybuchu II wojny światowej z ramienia BGK prezes Zarządu i dyrektor zarządzający Zjednoczonych Zakładów Przemysłowych Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana w Łodzi, po przejęciu przez ten bank kontroli nad tymi największymi podówczas zakładami włókienniczymi w Polsce i jednymi z największych w Europie. Dzięki sprawności organizacyjnej oraz polepszającej się w II połowie lat 30. XX wieku koniunkturze zdołał uchronić je od upadku. Był też prezesem Polsko-Egipskiej Izby Handlowej oraz Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi. Został osadnikiem wojskowym w powiecie słonimskim.

W 1939 przedostał się na Zachód. Ostatnie lata życia spędził w USA, gdzie zmarł.

Ordery i odznaczenia

  • Polonia Restituta (4 klasa)
  • Krzyż Walecznych (dwukrotnie)
  • Medal Niepodległości

Przypisy

Bibliografia

  • T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie Polski niepodległej, Wyd.: Editions Spotkania, Warszawa 1991
  • P. Kosk, Generalicja polska, tom 2, wyd.: Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 2001
  • W. Puś, S. Pytlas, Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” (d. Zjednoczonych Zakładów Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana) w latach 1827–1977, Łódź 1979

…  

Opis osoby pochodzi z wikipedii

Dodaj komentarz