Bazyli Kukolnik

Bazyli Kukolnik, w Rosji znany jako Wasilij Grigoriewicz Kukolnik (ros. Василий Григорьевич Кукольник) (ur. 30 stycznia 1765 lub 1767 w Mukaczewie, zm. 6 lutego 1821 w Nieżynie) – pedagog, publicysta i pisarz rolniczy, autor pierwszego polskiego podręcznika szkolnego z zakresu gospodarstwa wiejskiego, pionier nauczania rolniczego w Polsce, w Rosji znany również jako prawnik – znawca prawa rzymskiego i rosyjskiego. Ojciec Płatona, Nestora i Pawła.

Pochodzenie i nauka

Wywodził się ze starego, karpato-ruskiego i unickiego rodu szlacheckiego, przodkowie jego używali nawet tytułu książęcego (kniaź). Kukolnik był absolwentem uniwersytetu we Lwowie, uczniem A. Hiltebranda. Posiadał tytuł doktora obojga praw, filozofii i nauk wyzwolonych. Był zwolennikiem fizjokratyzmu.

W Zamościu

Od 1789 mieszkał w Zamościu i pracował w miejscowym Liceum Królewskim (dawnej Akademii Zamojskiej) na stanowisku profesora fizyki, historii naturalnej i nauk ekonomicznych. Po studiach we Lwowie nabył również niezbędną wiedzę w zakresie rolnictwa i technologii. Zainteresowanie tematyką nauk ekonomicznych, rolnictwa i technologii skutkowało pogłębianiem wiedzy z tego zakresu poprzez studiowanie literatury polskiej i zagranicznej, własne doświadczenia prowadzone w swoim majątku w pobliżu Zamościa oraz obserwacje poczynione podczas podróży zagranicznych. Wszystko to stało się punktem wyjścia dla wykładów z zakresu tematyki gospodarstwa wiejskiego i rolnictwa, prowadzonych przez Kukolnika w Zamościu. Program prowadzonych zajęć został ogłoszony drukiem w 1791 i nosił tytuł Treść nauki rolniczej. Stanowił on faktycznie konspekt z wykładów z wiedzy rolniczej i uznawany jest za pierwszy polski podręcznik szkolny z zakresu gospodarstwa wiejskiego. W latach 1795-96 Kukolnik odbył podróż po Niemczech, Czechach i Austrii, zwiedzając wzorcowe gospodarstwa i zapoznając się ze stanem nauk agronomicznych w tych krajach. Plonem podróży był, opublikowany w Zamościu w 1798, kolejny podręcznik zatytułowany Zbiór prawideł ekonomicznych podług starożytnych i teraźniejszych ekonomiki autorów dla uczącej się młodzieży ułożony. Pisząc go, autor oparł się na literaturze fachowej, wynikach własnych doświadczeń agronomicznych oraz badań z zakresu uprawy roli, hodowli roślin, ogrodnictwa i leśnictwa.

Kukolnik był również członkiem Zamojskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz

…  

Opis osoby pochodzi z wikipedii

Dodaj komentarz