Antoni Wiszowaty

Antoni Wiszowaty (ur. w 1897 roku w Wiszowatem na Podlasiu, zm. 23 lutego 1946 roku) – żołnierz Armii Krajowej, a następnie kapitan WiN ps. „Korzeń”.

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, był kilkakrotnie odznaczany. W okresie II wojny światowej brał udział w organizowaniu centrali Armii Krajowej w Warszawie. W 1945 roku otrzymał misję zorganizowania porwania wicepremiera Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej Władysława Gomułki w celu jego wymiany na więzionych żołnierzy podziemia lub likwidacji. W tym celu zorganizował przy pomocy st. sierż. Aleksandra Obuchowskiego grupę spiskowców w Pułku Ochrony Rządu. Spisek został wykryty i rozbity; 24 listopada 1945 roku Wiszowaty został zatrzymany. W śledztwie nikogo nie wydał, utrzymując, że akcja była jego pomysłem. Wyrokiem Sądu Wojskowego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie z dnia 15 stycznia 1946 roku obaj przywódcy spisku zostali skazani na karę śmierci. Wyrok wykonano 23 lutego 1946 roku przez rozstrzelanie. Ciała Wiszowatego nigdy nie odnaleziono. Z relacji ochroniarza Bieruta Faustyna Grzybowskiego wynika, że ciało zostało rozpuszczone w sodzie kaustycznej i wraz z nią wylane do Wisły.

Pośmiertnie awansowany do rangi majora. Wyrok skazujący został unieważniony przez Sąd Okręgowy w Białymstoku 16 lipca 2010 roku na wniosek wnuka skazanego.

Przypisy

…  

Opis osoby pochodzi z wikipedii

Dodaj komentarz