Anna Henrykowska

Anna Henrykowska (ur. 21 lipca 1954 w Makowie Mazowieckim), historyk, regionalistka.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1980). Pracowała jako asystent w Muzeum Okręgowym w Ostrołęce (1980), następnie w latach 1981-1988 w Muzeum Ziemi Przasnyskiej (od 1983 r. Muzeum Historycznego w Przasnyszu) jako kierownik placówki. Od 1988 r. dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku. Zastępca prezesa Stowarzyszenia Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna.

Wybrane publikacje

  • Puszcza Biała (folder), Pułtusk 2003 (red. A. Henrykowska, tekst i fot. T. Czerwiński);
  • Pułtuskie osobliwości. Materiały wydane w roku obchodów 750-lecia nadania praw miejskich, Warszawa 2007 (red. A. Henrykowska, R. Lolo);
  • Muzeum Historyczne w Przasnyszu, [w:] Muzeum Okręgowe w Ostrołęce 1975-1985. Szkice informacyjne, varia, ilustracje, Ostrołęka 1986;
  • Muzeum w Przasnyszu w swym pierwszym pięcioleciu, [w:] Przasnysz w czterdziestolecie wyzwolenia 1945-1985, Warszawa-Przasnysz 1987;
  • I. Kotowicz-Borowy, A. Henrykowska, L. Arent, J. Królik, G. Roszko, J. Piotrowski, Muzealnictwo województwa ciechanowskiego, [w:] Kultura Mazowsza Ciechanowskiego (1975-1998), Ciechanów 1998;
  • Muzeum regionalne w Pułtusku (1964-2001), [w:] Pułtusk. Studia i materiały dziejów miasta i regionu, T. 5, 2003;
  • Zbiory Muzeum Regionalnego, Spotkania z Zabytkami, nr 11/2004.

Bibliografia

  • Teresa Kaczorowska (red.) Kto jest kim w Ciechanowskiem, Ciechanów 1994, s. 56.

…  

Opis osoby pochodzi z wikipedii

Dodaj komentarz