Sławomir Pawłowski (ur. 20 września 1966) – polski ksiądz Katolicki, pallotyn, doktor habilitowany teologii dogmatycznej, ekumenista, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL) i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL.

Życie i praca

Święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 1992 w Ołtarzewie z rąk kard. Józefa Glempa. W latach 1996-1999 przebywał w celach naukowo-pastoralnych w Belgii. Doktorat z teologii obronił w 1999. W 2000 został zatrudniony w Instytucie Ekumenicznym KUL (od 2002 jest adiunktem Katedry Teologii Ekumenicznej). Jest też wykładowcą teologii dogmatycznej i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie.

Jest sekretarzem Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski.

Zainteresowania naukowe

  • zasada „hierarchii” prawd wiary
  • Katechizm Kościoła Katolickiego
  • ekumeniczny komentarz Credo

Ważniejsze publikacje

  • Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003), ISBN 83-7363-213-1, Lublin 2004.
  • Ekumeniczne wyjaśnienie „Credo”. Prace Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów, RTKUL 51: 2004 z. 7, s. 79-94.
  • Pytanie o czas, „Communio” 21(2006)6, 3-23.
  • Bibliografia Katechizmu Kościoła Katolickiego, Poznań 2007.
  • Katechizm Kościoła katolickiego w ekumenicznej perspektywie dogmatycznoteologicznej, Lublin: Wydawnictwo KUL, ISBN 83-7702-465-9.

Przypisy

Linki zewnętrzne

  • biogram naukowy na stronach KUL

…  

Opis osoby pochodzi z wikipedii

Dodaj komentarz